• 0361/6 29 31
 • info-909112@edu.mon.bg
 • гр. Кърджали, ул. "Мара Михайлова" №5

Ръководство

 • Директор

  инж. Антоанета Сендова

  Електроника и автоматика

 • Заместник-директор по учебно-производствена дейност

  инж. Боряна Андреева

  Електроснабдяване и електрообзавеждане на СС

  boryana.andreeva@edu.mon.bg

 • Заместник-директор по учебната дейност

  Юлия Ковачева

  Български език, Немски език

Учители

 • инж. Антоний Добрев

  Учител по практическо обучение

  antonii.dobrev@edu.mon.bg

 • инж. Пламенка .Бадалова

  Учител по практическо обучение

  plamenka.badalova@edu.mon.bg

 • Екатерина Момчилова

  Английски език

  ekaterina.momchilova@edu.mon.bg

 • инж. Галина Петрова

  Учител по практическо обучение

  galina.hr.petrova4@edu.mon.bg

 • Ивелина Матушева

  Българска език, Английски език

  ivelina.matusheva@edu.mon.bg

 • инж.Росица Табакова

  Електронна техника и микроелектроника

  rositsa.tabakova@edu.mon.bg

 • инж.Цветан Иванов

  Електронна техника

   tsvetan.mi.ivanov@edu.mon.bg

 • Теодора Чепишева

  Български език, Английски език

 • Неджибе Ферхат

  Български език, Немски език

   nedzhibe.dzhelil@edu.mon.bg

 • Мюневер Рамаданова

  Математика, Информатика и информационни технологии, Физика и астрономия

  myunever.ramadanova@edu.mon.bg

   

 • Соня Райкова

  Физика, Математика

  sonya.raykova@edu.mon.bg

 • Виолета Христова

  Математика, Икономика

 • Лариса Карабашова

  История, География, Психология

  larisa_kk@abv.bg

 • Леман Мехмедали

  Биология, Xимия

  leman.mehmedali@edu.mon.bg

 • Диян Хаджиев

  История

  dian.a.hadzhiev@edu.mon.bg

 • Светлана Мутева

  Физическа култура

  svetlana.muteva@edu.mon.bg

 • Благовест Саръев

  Спорт в училище

  blagovest.saraev@edu.mon.bg

 • инж.Емил Здравков

  Радиорелейни средства за свръзка

  emil.zdravkov@edu.mon.bg

 • инж.Даниела Бунарджиева

  Автоматизация на производството

 • инж.Татяна Димитрова

  Автоматизация на производството в миннодобивната промишленост

 • инж.Никола Николов

  Компютърна техника и технологии

  nikola.ge.nikolov@edu.mon.bg

 • инж.Джейхун Юсуф

  Електроенергетика и електрообзавеждане

  dzheyhun.yusuf@edu.mon.bg

 • инж. Антония Де Аморим

  Телекомуникации, Информационни технологии

 • инж. Петър Здравков

  Транспортна техника и технологии

  petar.em.zdravkov@edu.mon.bg

 • Томас Зеленков

  Автоматика, информационна и управляваща техника

  tomas.zelenkov@edu.mon.bg

 • Перихан Юсеин

  Английски език

  perihan.yusein@edu.mon.bg

 • Ива Йорданова

  Английски език, Mузика

  iva.pl.yordanova@edu.mon.bg

Възпитатели в общежитието

 • Николай Илчев

  История

  nikolay.ilchev@edu.mon.bg

 • Мария Топузлиева

  Български език, История

  maria.topuzlieva@edu.mon.bg

 • Ейваз Шериф

  Радио - телевизионна техника

  eyvaz.sherif@edu.mon.bg

 • Лидия Димитрова

  Български език, История

  lidia.asenova@edu.mon.bg