• 0361/6 29 31
  • info-909112@edu.mon.bg
  • гр. Кърджали, ул. "Мара Михайлова" №5

Началото е поставено на 16.09.1985 година. Училището се създава на основата на съществуващите паралелки по Електрообзавеждане на промишлени предприятия в Техникума по механотехника и новооткритата специалност - Промишлена електроника. Да се подготвят професионално и да изградят своя жизнена позиция по законите на познанието - това е обща цел на ученици и учители. Новото учебно заведение има 240 ученици, но няма собствена сграда. Съществуват самостоятелни специализирани работилници и лаборатории по електроника и електротехника.

    Сред архивните фотоси откриваме имената на първостроителите:

         Директор - инж. Нина Сандева
         Заместник директор по учебната работа - Боримира Иванова
         Заместник директор по производствено обучение - инж. Георги Алексиев

     Първите учители в техникума са:        
          Д. Костова - български език и литература
          Ана Костадинова - математика
          Марин Марков - физическо възпитание
          Кинка Стоянова - ел. практика
          Борис Атанасов - ел. практика
          Стефка Тодорова - електронна техника
          инж. Дочка Топчиева
          инж. Николай Янков

osnovavane

     През 2005 година ПГЕЕ празнува своята 20 - годишнина. За духовното огнище всяка една от тези 20 години е непрекъснато съзидание.
     През учебната 1989/90 година училището се настанява в нова сграда в кв. Гледка. Обзаведени са нови учебни работилници и лаборатории.

Със стремеж за широкообхватна специализация са разкрити нови специланости: автоматизация на производството, радио- и телевизионна техника, съобщителна техника. Разкрити са паралелки със засилено изучаване на западен език - английски, немски и френски.

Последователно директори на училището са:
          инж. Георги Караджов
          инж. Дочка Топчиева
          инж. Илияна Кузмова
     От 1999 година директор на професионалната гимназия е инж. Петко Кушлев.
     През 1996г. училището приема официално за свой патрон легендарния тракийски войвода и достоен българин Капитан Петко войвода. 

111

     През април 2000г. се оборудва съвременен компютърен кабинет.
     2000г. е особено значима. Училището е настанено в нова сграда на улица "Мара Михайлова"5. Предоставени са нови възможности за обновяване и модернизиране на учебната, техническата и спортна база. От учебната 2007/2008 г. е разкрита нова специалност с прием след седми клас: Компютърна техника и технологии със засилено изучаване на английски език.

Признание на постигнатите резултати в професионалното обучение и на активната дейност  на училището по международни проекти е посещението на Американския посланик Джеймз Уорлик в ПГЕЕ през февруари 2010 г.

А ето нашата история в дати и събития:

1.09.1985 г. ТЕЕ – самостоятелно училище, отделя се от ТМЕТ

30.06.1986 г. Връчени са дипломи на първия випуск

24.05.1988 г.  Открива се училищна библиотека 

15.09.1989 г.Настаняване в нова сграда в квартал “Гледка”

15.09.1989 г.Оборудван е първият компютърен кабинет

          1990 г.     Започва да функционира фитнес зала за силова подготовка

31.07.1996 г.ТЕЕ приема името на легендарния  Капитан Петко войвода

18.01.1998 г.Осъществява се първата  ИНТЕРНЕТ връзка

18.04.2000 г.Открива се съвременен компютърен кабинет

27.09.2000 г.Настаняване в сградата на ул. “Мара Михайлова”

21.07.2002 г.Първият защитен проект по ФАР -“Професионално образование”

1.06.2003 г.Втори проект по ФАР- “Обновяване на институциите за професионално обучение”

18.10.2004 г.  Приключва ремонтът на учебния корпус

18.12.2004 г.Тържествено честване на 160 години от рождението на Капитан Петко войвода

11.01.2005 г.Инсталира се оборудване за двустранна сателитна Интернет комуникация

9.05.2005 г.  Тържествено честване на  20 години от създаването на училището

2006г.  На финалите в гр. Казанлък отборът на ПГЕЕ по волейбол става бронзов медалист на Държавните ученически игри

2007г.  На финалите в гр. Каварна отборът на ПГЕЕ по волейбол - сребърен медалист на Държавните ученически игри

2006/2007 уч. г.  Разкрита е нова специалност - Компютърна техника и технологии със засилено изучаване на английски език

2007/2008 уч. г.  Пристига доброволец от Корпуса на мира като учител по английски език

2007/2008 уч. г.  Първи проект по програма Леонардо да Винчи

17. 12. 2007 г.  Официално откриване на мултимедийния център в ПГЕЕ, оборудван с техника, получена по програма ФАР

2008/2009 уч.г.  Прием на асистент по немски език по програма Коменски

08-11 май 2008г.  На финалите в гр. Павликени отборът на ПГЕЕ по волейбол става шампион на Държавните ученически игри

 Май 2009 г.  На финалите в Смолян отборът на ПГЕЕ по волейбол за втори път става шампион на Държавните ученически игри

16. 12. 2009г.    Открит е радиоклуб в ПГЕЕ

м. януари 2010г.  Отваря врати  бизнес център

26. 02. 2010г.  Посещение на Американския посланик Джеймс Уорлик