• 0361/6 29 31
  • info-909112@edu.mon.bg
  • гр. Кърджали, ул. "Мара Михайлова" №5

За  своята 25-годишна история  Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” е подготвила много специалисти в областта на електротехниката и електрониката, радиотелевизионната и телекомуникационна техника и компютърните технологии.

Училището ни предлага качествено образование по модерни професии в сътрудничество с водещи предприятия от община Кърджали като „Пневматика-Серта”АД, „Горубсо-Кърджали” АД, „Електроизграждане” ООД, „Формопласт” АД. Съчетаването на отлично образование и професионализъм прави нашите възпитаници конкурентноспособни и търсени на пазара на труда. Тук по уникален начин са съчетани традициите в образованието със съвременните технологии на обучение. Безспорна заслуга за това имат висококвалифицираните преподаватели, част от които са автори на учебници и носители на професионално-квалификационни степени.

Наред с всичко друго учениците от ПГЕЕ имат възможност с участието си  в проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и по Програма Леонардо да Винчи  да  провеждат производствената си практика в страни от Европейския съюз и да се запознават с модерните технологии в областта на добиването на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

В ПГЕЕ се обучават ученици по следните специалности: Електрообзавеждане на производството,  Компютърна техника и технологии, Компютърни мрежи и Автомобилна мехатроника.

След успешно завършен курс на обучение и положени Държавни изпити учениците в ПГЕЕ получават средно образование и професионална квалификация „техник”.