• 0361/6 29 31
  • info-909112@edu.mon.bg
  • гр. Кърджали, ул. "Мара Михайлова" №5

Обява за провеждането на търг

Срок до 29.04.2024 г. – Обява за провеждането на търг, за отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот публична държавна собственост с административен адрес: гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова” № 5

29 Март 2024 Прочети още