• 0361/6 29 31
  • info-909112@edu.mon.bg
  • гр. Кърджали, ул. "Мара Михайлова" №5

ПРОФЕСИЯ - МОНТЬОР ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ - АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ

  • СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ
  • СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - СРЕДНО
  • СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ВТОРА

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Животът на човека в съвременния индустриализиран свят е немислим без роботите и системите за автоматично управление. Обучението по тази специалност дава възможност за придобиване на знания и умения в областта на монтажа, експлоатацията и ремонта на системите за автоматизация и роботизация, проектирането и настройката на системите за автоматично регулиране на различни параметри в битови и производствени машини и съоръжения.
 

РЕАЛИЗАЦИЯ

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професия "Монтьор по автоматизация" може успешно да работи в производствени предприятия и фирми в областта на енергетиката, електрониката, машиностроенето и други сфери на промишлеността.
Най-големите фирми от област Кърджали

  • „СЕРТА БЪЛГАРИЯ“ АД
  • „ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
  • „КЯШИФ“ ЕООД
  • „ИМЕРИС МИНЕРАЛС БЪЛГАРИЯ“ АД

подкрепят обучението по тази специалност и се ангажират да осигурят работа завършилите ученици.

Учениците от специалност АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ получават стипендия през целия курс на обучение.