• 0361/6 29 31
  • info-909112@edu.mon.bg
  • гр. Кърджали, ул. "Мара Михайлова" №5

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

1. Заповед № РД09-4063/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2022/2023 година
2. Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)
3. Инструктаж за зрелостника

                                                                                                                         График

за провеждане на ДЗИ/ ДИППК - майска сесия 2023 година

 

I. Български език и литература  19 май 2023 г. 8.30ч.
II. Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация    
  ● теория на професията 23 май 2023 г. 8.30ч.
  ● практика на професията 23 май -            03 юни 2023 г.  
  ● защита на диломен проект 23 май -            03 юни 2023 г.  
III. ДЗИ по желание на ученика в периода          26 май - 31 май 2023 г.  

Държавни изпити по практика и теория на професията

График за дейностите, свързани с ДЗИ

 

Дейност

срок

1.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК

от 06.02.2023г.
до 21.02.2023г.

2.

Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане

до 18.05.2023г.

3.

Обявяване на списъци с разпределението на
зрелостниците по училища, сгради и зали

до 18.05.2023г.

4.

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

до 18.05.2023г.

5.

Оценяване на изпитните работи

от 22.05.2023г.
до 07.06.2023г.

6.

Обявяване на резултатите от ДЗИ

до 09.06.2023г.