Нашите ученици

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

  

 

---

УВАЖАЕМИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

    Уважаеми ученици, Призоваваме Ви към отговорно отношение към Вашето образование и Вашето здраве. Избягвайте обществени места и физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

      Уважаеми родители, Вие винаги сте били наши партньори. Следете отговорно здравословното състояние на децата си. Осигурете им средства за лична защита и хигиена. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Съдействайте ни и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им онлайн от техните учители. Ограничете контактите на децата си извън семейството. Уверени сме, че с общи усилия и с отговорност ще преодолеем този труден период!

Превантивни мерки за предпазване от Коронавирус

 

 

 

  Отчитаме отново успешна международна практика

          
 
 
 

 

 
 

Новини