Нашите ученици

За училището

      Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” се намира в централната част на града в непосредствена близост до автогарата. Вече 25 години училището предлага актуални, перспективни и интересни за изучаване специалности в областта на електрониката и електротехниката, които намират пълна реализация в съвременните области на живота – компютърни и информационни технологии, телекомуникации и електрообзавеждане.
     Училището предоставя модерна материално – техническа база:
- четири компютърни кабинета, обзаведени със съвременни компютри с непрекъснат и високоскоростен  достъп до интернет;
- мултимедиен център;
- кабинети и лаборатории с модерна измервателна техника и  уреди;
- библиотека с богат фонд от художествена и техническа литература;
- осигурено общежитие за учениците и стая за самоподготовка с DVD, компютърна зала и читалня;
- физкултурен салон и силова зала;
- здравното обслужване е обезпечено от медицинска сестра и отлично оборудван стоматологичен кабинет;
- извършено е цялостно подновяване на прозорците с PVC дограма, изолация на покривите;
- бизнес клуб и радиоклуб;

komp

labor 
 
sport
 
obiblstol
 

Новини