Нашите ученици

Професионално обучение

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1. Заповед № РД09-2133/ 28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация
2. Заявление за полагане на изпити за придобиване на професионална квалификация
3. Дати за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация учебната 2020/2021 г. и срок за подаване на заявления.

 Национални изпитни програми:

График за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021 година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗСЕСИЯ ЯНУАРИ НАУЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Заявление за изпити самостоятелна форма/априлска сесия

Новини