Нашите ученици

Стипендии за учебната 2022/2023 година

 
ЗАПОВЕД №539/ 21.02.2023 г. /за втори учебен срок/
 
ПРОТОКОЛ №3/ 20.02.2023 г. /за втори учебен срок/
Срок за подаване на документи - 06.03.2023 г.
 
ПРОТОКОЛ № 1/ 10.10.2022 г. /за първи учебен срок/
Срок за подаване на документи - 28.10.2022 г.
 

 

 

Новини