Нашите ученици

На 17.07.2017 г. /понеделник/ от 10.30 часа в учителската стая на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ ще се проведе заседание на обществения съвет с дневен ред:

1. Съгласуване на училищните учебни планове за ІХ клас през 2017/2018 учебна година по специалности, както следва:
- „Електрообзавеждане на производството“
- „Електрообзавеждане на транспортна техника“
С материалите за заседанието може да се запознаете в дирекцията на училището.

Новини