Нашите ученици

ОРГАНИЗАТОР: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПАРТНЬОР: ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ, ИНСТРУМЕНТИ И ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА

      Състезанието по приложна електроника „МОГА И ЗНАЯ КАК” е ежегодно и се провежда с цел: · да се мотивират учениците за професионална реализация по изучаваните професии от направления: 523 – „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ 481 – „Компютърни науки" /Системно програмиране/ · да се поставят учениците в конкурентна среда, което да стимулира развитието им в областта на електрониката; · да се осигурят условия за реализация на знанията и уменията на учениците чрез участието им в състезателни прояви; · да се сравнят постиженията в областта на обучението по електроника на регионално и национално ниво; · да се създадат условия за творчески контакт между тях.

      Страхотно представяне на отборите ни в двете възрастови групи. Не само, че схемите им сработиха, но и печелят бонус точки за бързина. Всяка година ставаме все по-добри! Поздравления за ръководителите инж. Росица Табакова, инж. Татяна Димитрова и инж. Цветан Иванов, които въпреки сложната обстановка работиха плътно с момчетата! Страхотни сте!

Новини