Нашите ученици

      На 09.06.2017 г. се проведе конференция за иновации в образованието „ОБРАЗОВАНИЕ НА 21-И ВЕК“ - КЪРДЖАЛИ 2017 г. Инж.Татяна Димитрова - старши учител в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”, успешно участва с презентация на тема „Новите технологии за преподаване и общуване с приложенията на GOOGLE за образованието “. Тя представи собствена педагогическа практика - електронен учебен курс «Учебна практика – електротехника и градивни елементи» - web – базиран с продуктите на Google с адрес: http://sites.google.com/site/ucebnapraktika/. Същият е предназначен за обучение по професиите: Техник на компютърни системи и Монтьор на компютърни системи. Новаторството се състои в това, че стандартните подходи за работа и обучение се надграждат и дообогатяват с възможностите на ИКТ технологиите, като се провокира интереса на учениците и се осъществява по-резултатен учебно- възпитателен процес.
      Участващите и гостите на конференцията бяха впечатлени и от представени изделия, изработени от ученици в ПГЕЕ.

Новини