Нашите ученици

На 30 септември ученици от ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода“ посетиха 72-ро издание на Международният технически панаир в Пловдив, който продължава традициите на Първото българско изложение, състояло се през 1892 г.
В изложбените палати на панаира момчетата имаха възможност да се запознаят с постиженията на световни лидери и водещи фирми в областите: машиностроене, строителство, електротехника, електроника, енергетика, екология, информационни технологии, транспорт и автосервизно оборудване. Бяха особено впечатлени от щандовете, на които бяха изложени роботи, дронове и всичко свързано с електрониката и автомобилостроенето. Имаха възможност да изпробват някои автомобили и кари. Дадоха си сметка, че това е бъдещето на световната промишленост и какви възможности за реализация дава електрониката и автомобилната мехатроника. В тази връзка избраните от тях професии на автомобилен техник и техник на компютърни мрежи са изключително практични и актуални за бъдещето на един млад човек.

Новини