Нашите ученици

    За 32 пореден път се откри новата учебна година в ПГЕЕ "Капитан Петко войвода". Електрониката посрещна своите възпитаници с гордост, с нови очаквания и надежди. 

    От ранна утрин училищният двор се огласяваше от музика и весел глъч на ученици, родители и учители. Най – вълнуваш бе днешният ден за момчетата от осми клас, специалност „Компютърна техника и технологии със засилено изучаване на английски език“ и девети клас от специалностите  „Електрообзавеждане на транспортна техника“, „Електрообзавеждане на производството“ и „Компютърни мрежи“, които за първи път прекрачиха прага на професионалната гимназия.
  Директорът на ПГЕЕ г-жа Таня Тюркеджиева, в приветственото си слово пожела на всички присъстващи на добър час. Получени бяха и поздравителни адреси от г-жа Милена Дамянова–председател на комисията по образование към Народното събрание и от началника на РУО - г-н Гроздан Колев. Приветствие към новопостъпващите ученици поднесе и дванадесетокласникът Георги Чернев. Той пожела здраве, успехи, воля, упоритост и много късмет на всички ученици, учители и гости.
  Денят стана по-вълнуващ с поздрава от български народни песни и песни за надеждата и приятелството на студентите от филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ , ръководени от асистент Светла Дамакова.
  Освен традицията на всеки празник да звучи хубавата българска народна музика, по стар обичай новодошлите ученици бяха посрещнати с хляб и сол.
                               

Новини