Нашите ученици

По случай 60 години от създаването на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“ от 1 до 3 ноември 2013 г. в София сe проведе Международен научен форум „Традиции и иновации в образованието“, на който бяха разгледани тенденциите в съвременното образование, квалификацията на педагогическите специалисти и актуалните проблеми и приоритети в образованието. Представиха се педагогически изследвания и иновации от 2013 г. на учители, подкрепяни от ДИУУ. На форума тържествено бяха връчени грамотите на наградените участници в X издание на конкурса за образователно-програмни продукти. Старши учител Иванка Ангелова от ПГЕЕ, която получи награда в категория Методическа целесъобразност за използване на ИКТ в образованието, представи своя образователно-програмен продукт на тема „Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник, 9 клас“.

Новини