Нашите ученици

    
    
     От 25 до 29 септември 2013 г. в София под патронажа на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев се проведе Вторият национален конгрес по физически науки, съчетан с 41-та Национална конференция по въпроси на обучението по физика. Организатори на този значителен научен форум бяха Съюзът на физиците в България, Министерството на образованието и науката, Българската академия на науките и Софийският университет „Св. Кл. Охридски”.
      На конгреса бяха разгледани широк спектър от направления във фундаменталните и приложни научни изследвания, приложението на физиката в промишлеността, медицината, опазването на околната среда, актуални проблеми на средното и висше образование по физика.    
       При откриване на конгреса академик Александър Петров – председател на Съюза на физиците в България, връчи грамоти на учители със значителен принос в откриването на млади таланти в областта на физиката, както и учители, които са ориентирали и подготвили свои ученици да се явят на държавен зрелостен изпит по физика и астрономия през учебната 2012-2013 година. Сред наградените са и учителките от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” Таня Тюркеджиева и Соня Райкова.
  

Новини