Нашите ученици

    От 20 до 22 септември във Варна се проведе първата Национална конференция с  международно участие на тема „Европа- територия на знанието“. Тя е продължение и развитие на националната учителска програма за квалификация в ЦЕРН. Форумът се организира под патронажа на министъра на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова в партньорство с Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН и образователния офис на ЦЕРН.

    Основната цел на проявата бе обмяна на опит и знания в областта на природните науки. Събитието даде възможност на учители от средни училища, на преподаватели във ВУЗ, научни работници в областта на природните науки да споделят своите идеи и  да намерят партньори  за бъдещи сътрудничества.
     На конференцията бяха изнесени доклади и съобщения, проведоха се дискусии и разисквания по следните направления:

  • Интердисциплинарните връзки – добри педагогически практики;
  • Обучението по природни науки и връзката средно – висше образование.

         На форума бе представена работата на учителките по физика и астрономия в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” Таня Тюркеджиева и Соня Райкова с доклад на тема „Някои възможности за повишаване интереса на учениците към физиката и астрономията”.

 

Новини