Нашите ученици

На 28 февруари 2013 год. наши ученици - осмокласниците Айхан Хасан, Георги Чернев и Фахри-Хан Емин, заедно с г-жа Ира Михайлова, участваха в работна среща на тема  „Моето участие – право или задължение, реалност или привилегия“. Срещата, която се проведе в голямата зала на Бизнес инкубатора на гр. Кърджали,  бе организирана от НМД (Националната мрежа за деца), МОМН и Община – Кърджали в рамките на инициативата „Участвай и променяй!“. Екип от координатори на НМД представиха програмата и разискваха с децата  по проблемите какво означава „детско участие“, как „се  случва“ детското участие в живота на обществото, обучаваха участниците и осъществиха ролеви игри по групи. Целта на тази среща бе да се разграничи детското участие от други популярни концепции, свързани с децата и младите хора, да се набележат възможности за прилагане на детското участие на училищно ниво и да се набележат следващи стъпки в планиране на участие за нови проекти.

Новини