Нашите ученици

На 03.07.2023 г. ще се проведено онлайн заседание на обществения съвет на ПГЕЕ “Капитан Петко войвода“ с дневен ред:

  • Отчет за изпълнение на бюджета на ПГЕЕ “Капитан Петко войвода“ за първо шестмесечие на 2023.
  • Училищни учебни планове на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ за учебната 2023-2024 година.

Новини