Нашите ученици

На 18.01.2022 г. /сряда/ от 17.00 часа ще се проведе онлайн заседание на Обществения съвет към училището с дневен ред:

  • Кандидатстване за включване на ПГЕЕ в мрежата на иновативните училища в България за учебната 2023/2024 година
  • Становище на ОС по годишния отчет на бюджета на ПГЕЕ.

С материалите за заседанието ще бъдете запознати предварително по електронната поща.

Новини