Нашите ученици

Покана (заседание на обществения съвет на 19.12.2022 г.)

На 19.12.2022 г. /вторник/ от 17.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към училището с дневен ред:

  • Представяне на новите членове на ОС на ПГЕЕ
  • Становище на ОС по План прием за учебната 2023/2024 година.

С материалите за заседанието ще бъдете запознати предварително по електронната поща.

Новини