Нашите ученици

Уважаеми г-жи и господа,

          Най-учтиво Ви каним да участвате в  заседание на обществения съвет на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ , което ще се проведе на 26.10.2022 г. /сряда/ онлайн  с дневен ред:

  1. Становище по отчета на бюджета на училището за деветмесечието.

Материалите ще Ви бъдат изпратени предварително по електронната поща.

Новини