Нашите ученици

На 13.07.2022 г. /Сряда/ от 17.00 часа ще се проведе онлайн заседание на обществения съвет с дневен ред:
1. Съгласуване на отчета на бюджета за първото полугодие на 2022 година.
2. Становище на ОС за приетите учебни планове по специалности за учебната 2022/2023 година.
Материалите за заседанието ще бъдат предоставени онлайн.

Новини