Нашите ученици

     На 18.12.2021 г. в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ бе официално открит STEM център – „Творческа работилница за дигитални технологии“, финансиран от НП „Изграждане на училищна STEM среда“. Гости на събитието бяха г-н Павел Гатев - зам. областен управител на област Кърджали, г-жа Деметра Мирянова и г-жа Ангелина Костова - н-к отдели в РУО, г-н Альоша Синабов - председател на Стопанската камара и член на ОС на училището, г-жа Пламена Иванова – председател на ОС на училището, представители на партньорите на професионалната гимназия в дуалното обучение от – „Теклас България ЕАД“, „Имерис Минералс България АД“ и Електросистемният енергиен оператор. Центъра ще предостави високотехнологично обучение на учениците с фокус върху професионалното обучение. Оборудван е с последно поколение образователни технологии, базирани на виртуална и добавена реалност (VR/AR), симулационни процеси, учене чрез „преживяване“ и 3D принтиране. Учениците разполагат с работилница за роботизирани системи, лаптопи - zSpace® за симулационни процеси във виртуална и добавена реалност и интерактивен дисплей с вграден компютър и с презентационен софтуер mozaBook Classroom. Те ще могат във виртуална среда да усвояват и задълбочават своите познания по електротехника, механика и автомобилна техника. Софтуерните приложения на ученическите работни места са практически и симулационно ориентирани, това ще стимулира изследователския подход при обучението им и модел, основан на тестване, опит (проба-грешка) и критично мислене. Ще се работи в напълно безопасна виртуална среда без никакъв риск. Целта е да се затвърдят теоретичните познания и да се положи основата за практическото им приложение. Тук учениците със засилен интерес към създаване на роботизирани системи с Arduino ще могат да разгърнат творческия си потенциал. В помещението има и 3D принтер за създаването на реални макети и обекти от страна на учениците. Те ще прилагат знания и умения в областта на 3D дизайн, моделиране и принтиране. Гимназията ни разполага и с професионален плотер за изчертаване на постери и чертежи с формат АО, който допълва възможностите за реална практическа работа. Децата бяха подготвили демонстрационни модели, които предоставиха на гостите. Днес бе и официалното представяне на танцуващият робот „Флекси“, изработен от учениците – частите на робота са принтирани с 3D принтера и е програмиран от тях. Открехнахме вратата и на работилницата по "Електрообзавеждане на електротранспорта", ремонта на която е на финалната права!

Новини