Нашите ученици

На 04.11.2021 г. /четвъртък/ от 17.00 часа онлайн ще се проведе заседание на Обществения съвет към училището с дневен ред:
1. Становище на ОС по Правилата за работа в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ през учебната 2021 - 2022 година в условията на COVID-19.
2. Становище на ОС по актуализираната стратегия на развитие на училището
3. Становище на ОС по Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“
С материалите за заседанието ще бъдете запознати предварително по електронната поща.

Новини