Нашите ученици

На 14 .07.2021 г. /Сряда/ от 17.00 часа в  дирекцията на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“  (или онлайн) ще се проведе заседание на обществения съвет  с дневен ред:

  1. Становище на ОС за приетите учебни планове  по специалности за учебната 2021/2022 година.

Материалите за заседанието ще бъдат предоставени онлайн.

Новини