Нашите ученици

На 09.01.2020 г. /четвъртък/ от 17.00 часа в  учителската стая с дневен ред:

  1. Становище на ОС по училищния план-прием за 2020/2021 учебна година. С материалите за заседанието може да се запознаете в дирекцията на училището.

Новини